Жубаниязова Гульнар Куандыковна

Жұбаниязова Гүлнар Қуандыққызы

15.06.1972 ж.т., Алматы қаласы.
1991 жылы Қазақ Мемлекеттік Қыздар Педагогикалық институтын бітірді.
2002 жылы Т.Жүргенов атындағы Алма-Ата Мемлекеттік көркемөнер институтын аяқтады.
2004 жылы Т.Жүргенов атындағы Алма-Ата Мемлекеттік көркемөнер институтының магистратурасынан ғылыми деңгей алып шықты.
1993 жылдан бері Қазақстан Республикасы Суретшілер одағының мүшесі. Қолданбалы өнер иесі (қолөнер, тоқымашылық). Өнертанушы. Шығармашылық жұмыстары: Түскиіз (кесте, 300х200, 2000). Қоржын (тоқыма, жүн, 150х50, 1997). Терме басқұрт (тоқыма, жүн, 600х20, 1994). Шымылдық (кесте, мата, 300х500, 1995). Алғашқы көктем (қағаз, тушь, 25х15, 2000).
Өнертанушьльщ жұмыстары: Қазақстан көркем тоқу өнері (2011, Ә.Қастеев оқылымы). Аңызға жан бітірген суретші (И.Исабаев. каталог, 2007) . Құлагер тағдыр (Мұратбек Жоламан, каталог мақаласы, 2007). Уақыт аясында (Роза Асанбекова, каталог мақаласы, 2006). Ә.Қастеевтің 100 жылдығына “Даланы қылқаламмен зерделеген” (“Ізгілік” газеті,
Өнер академиясының конференция баяндамаларының жинағы, Өнер мұражайының ғылыми конференциясы, 2004). “Суретшінің шығармашылықтағы феномені (Деректі фильм, “Таң” арнасы, 2004). “Бейнелеу өнер тарихы” (оқулық, 2004).
Ә.Қастеев атындағы Мемлекеттік Өнер Мұражайында 2003 жылдан бері қызмет етіп келеді, “Дәстүрлі және заманауи қолөнер” секторының меңгерушісі.

Жубаниязова Гульнар Куандыковна

15.06.1972 г.р., г.Алматы.
В 1991 году окончила Казахский Государственный Женский Педагогический институт.
В 2002 году окончила Алма-Атинский Государственный художественный институт имени Т.Жургенева.
В 2004 году окончила магистратуру Алма-Атинского Государственного художественного института имени Т.Жургенева.
С 1993 года член Союза художников РК. Прикладник (ручное ткачество). Искусствовед.
Творческие работы: Обои (вышивка, 300х200, 2000). Ранец (ткачество, шерсть, 150х50, 1997). Ковролан (ткачество, шерсть, 600х20, 1994). Занавес (вышивка, ткань, 300х500, 1995). Первая весна (бумага, тушь, 25х15, 2000).
Искусствоведческие работы: Казахское исскуство художественного ткачества (2011, лекции А.Кастеева). Художник, оживляющий легенды (И.Исабаев, каталог, 2007). Судьба Кулагер (Муратбек Жоламан, каталог статьи, 2007). Во власти времени (Роза Асанбекова, каталог статьи, 2006). К 100-летнему юбилею А.Кастеева “Рисующий степи пером” (газета “Ізгілік”, сборник докладов конференции Академии искусства, научная конференция музея искусств, 2004). “Творческий феномен художника (Документальный фильм, телеканал “Таң”, 2004). “История изобразительного исскуства” (учебник, 2004).
С 2003 года по настоящее время работает в Государственном Музее исскуств имени А.Кастеева, заведующая сектором “Традиционного и современного ремесла”.

Разместите профиль художника
на нашем сайте:
Разместить профиль