Юферова Ирина Петровна

Юферова Ирина Петровна

21.08.1948 ж.т., Кострома қаласы, Ресей.
1973 ж. И.Е.Репин атындағы Москва көркемөнер Институтында білім алып шыққан.
1989 ж. бері ҚР Суретшілер одағының мүшесі. Өнертанушы.
Негізгі туындылары: «Иван Бондаренко» (Альбом. Алматы. «Өнер» б-сы. Арт-дискурс-97). «Көкейкесті мәселе» (Елена Воробьева, каталог).

Юферова Ирина Петровна

21.08.1948 г.р., г. Кострома, Россия.
В 1973 г. окончила ЛИЖСА им. И. Е. Репина.
Член Союза художников РК с 1989 года. Искусствовед.
Основные работы: “Иван Бондаренко” (альбом, Алматы, изд.”Өнер”. “Арт-дискурс-97”). «Актуально об актуальном» (Елена Воробьева, каталог).

Разместите профиль художника
на нашем сайте:
Разместить профиль