Ходжикова Сауле Кулахмедовна

Хожықова Сәуле Құлахмедқызы

01.11.1945 ж.т., Алматы қаласында туылған.
1967ж. Қазақ Мемлекеттік Университетін аяқтаған.
2009ж. бері ҚР Суретшілер Одағының мүшесі.
Негізгі туындылары: Хожықов К.К. Қазақ КСР Қысқаша энциклопедиясы т.4 Алма-Ата 1991. Хожықов Х.К. Қазақ КСР Қысқаша энциклопедиясы т.4
Алма-Ата 1991. Чумбалова Г. А. Қазақ КСР Қысқаша энциклопедиясы т.4 Алма-Ата 1991 . Абай Хожықовтың шығармашылығында.

Ходжикова Сауле Кулахмедовна

01.11.1945 г.р., в г. Алматы.
В 1967г. окончила Казахский государственный университет.
Член Союз художников РК с 2009 года.
Основные произведения: Ходжиков К. К. Казахская ССР Краткая энциклопедия т.4 Алма-Ата 1991. Ходжиков Х. К. Казахская ССР Краткая энциклопедия т.4 Алма-Ата 1991. Чумбалова Г. А. Казахская ССР Краткая энциклопедия т.4 Алма-Ата 1991 . Абай в творчестве Ходжиков К. К.

Разместите профиль художника
на нашем сайте:
Разместить профиль