Хайрулина Асия Укеевна

Хайрулина Әсия Үкейқызы

06.08.1957 ж.т., Алматы қаласы.
1983 ж. Алма — Ата мемлекеттік театр және көркемөнер институтын бітірді.
ҚР Суретшілер одағының мүшесі. Кескіндемеші.

Хайрулина Асия Укеевна

06.08.1957 г.р., г.Алматы.
В 1983 г. окончила Алма-Атинский государственный театрально-художественный институт.
Член Союза художников РК. Живописец.

 

Разместите профиль художника
на нашем сайте:
Разместить профиль