Темиргалиев Кокен Ертаевич

Темірғалиев Көкен Ертайұлы

10.07.1938 ж.т., Алтай өңірі, Ключев ауданы, Алексеевка селосы.
1975 ж. Абай ат. Қазақ мемлекеттік педагогикалық институтын бітірді.
1991 ж. бері ҚР Суретшілер Одағының мүшесі. Мүсінші.
Павлодарда тұрады.
Негізгі жұмыстары: Абай, Мәшхүр — Жүсіп Копеев, С. Торайғыров, Д. Багаев және т.б. бюстілері.

Темиргалиев Кокен Ертаевич

10.07.1938 г.р., село Алексеевка Ключевского района Алтайского края.
В 1975 г. окончил Казахский Государственный педагогический институт им. Абая.
Член Союза художников РК с 1991 года. Скульптор.
Живет и работает в Павлодаре.
Основные работы: бюст Абая, Машхур-Жусупа Копеева, С. Торайгырова, Д. Багаева и др.

Разместите профиль художника
на нашем сайте:
Разместить профиль