Сырлыбаева Галина Николаевна

Сырлыбаева Галина Николаевна

26.08.1958 ж.т., Ресей, Новосібір облысы.
1984 жылы Ресей Көркемөнер Академиясының И.Е. Репин ат. Ленинград кескіндеме, мүсін және сәулет өнері институтында жоғары білім алып шықты.
2009 ж. бері ҚР Суретшілер одағының мүшесі. Өнертанушы.
Алматыда тұрып жұмыс жасайды.
2003 жылы «Әубәкір Ысмаылов және ХХ ғасырдың Еуразиялық мәдениеті» атты халықаралық ғылыми конференциясының «Ә.Қастее ат. МӨМ қорындағы Ә.Ысмаыловтың 1930-1940 жылдардағы графикасы» атты жұмысы үшін екінші дәрежелі сыйлығының иегері.
2005 жылы ҚР Мәдениет министрлігінің «Мэдениет кайраткері» Құрмет белгісімен марапатталды.
2008 жыл — музей менеджменті жөніндегі семинардың сертификаты (Каире, Египет).
2011 жыл — ҚР-дағы АІСА Халықаралық көркемөнер сыншылары ассоциациясының мүшесі.
Негізгі басылымдары: Альбомдар, каталогтар — Қазақстан бейнелеу өнерінің жауһарлары. Қазақстан Республикасы Суретшілер одағы. Құжаттар мен фотосуреттерде. 1933-1991.; каталог «Қазақстан мүсіні», Ә.Қастеев ат. МӨМ қорынан; Мақұм Қисамединов. Мәскеу суртшілері Қазақстанда. 1930—шы жылдар;Ермахан Бегенов.
Журналдар: Алматы-Агі Қазақстанның өнері мен мәдениеті, «Шахар- культура», Aeroport international, Nomad-Kazakhstan, журнал «Третьяковская галерея — 2012», Жиһанкезу желі. Қазақстан, Театр.
Халықаралық, республикалық конференцияларға қатысқан.

Сырлыбаева Галина Николаевна

26.08.1958 г.р., Новосибирская область, Россия.
В 1984 г. окончила Ленинградский Институт живописи, скульптуры и архитектуры (ЛИЖСА) им. И.Е. Репина Академии художеств России.
Член Союза художников РК с 2009 года. Искусствовед.
Живет и работает в Алматы.
2003 — удостоена второй премии на международной научной конференции «Аубакир Исмаилов и Евразийская культура ХХ века», за доклад «Графика А. Исмаилова 1930-1940 годов из фондов ГМИ им. А. Кастеева»
2005 — удостоена Почетного знака Министерства культуры, информации и спорта РК и Государственного фонда поддержки культуры и искусства РК «Мэдениет кайраткері»
2008 год — сертификат семинара по музейному менеджменту в Каире, Египет 2011 год — член АІСА, Международной ассоциации художественных критиков.
Основные публикации: Альбомы, каталоги — Шедевры изобразительного искусства Казахстан; Союз художников Республики Казахстан. В документах и фотографиях. 1933-1991.; «Скульптура Казахстана», каталог фондов ГМИ им. А. Кастеева, Макума Кисамединова, Московские художники в Казахстане. 1930-е годы, Ермахана Бегенов.
Журналы: Алматы-Агк Искусство и культура Казахстана, «Шахар-культура», Aeroport international, Nomad-Kazakhstan, журнал «Третьяковская галерея — 2012», Ветер странствий. Казахстан, Театр.
Принимала участие в международных, республиканских конференциях.

Разместите профиль художника
на нашем сайте:
Разместить профиль