Скобелева Галина Захаровна

Скобелева Галина Захаровна

06.02.1955 ж.т., Германияда Росток қаласында дүниеге келді.
1975 жылы Н.В. Гоголь ат. Алматы Көркемөнер училищесін аяқтады. 1988 жылы Т. Жүргенов ат. Алматы Мемлекеттік театр және көркемөнер институтын аяқтады.
1995 жылдан бері ҚР Суретшілер одағының мүшесі. Қолөнерші (текстиль).
Алматыда тұрып жұмыс жасайды.
Негізгі жұмыстары: «Ақсу» (диптих, 80х120, гобелен, қол тоқымашылығы, жүн, мақта, 1987). «Салтанат» (гобелен, 230х180, 2006). «Таудағы тұман» (гобелен, 120х200, 2009). «Таңертең тауда» (гобелен, 120х200, 2009). «Көктем» (триптих, гобелен, 220х180, 220х50, 220х50, 2013).

Скобелева Галина Захаровна

06.02.1955 г.р., г. Росток, Германия (ГДР).
В 1975 году окончила Алматинское Художественное училище им. Н.В. Гоголя.
В 1988 году окончила АГТХИ им. Т. Жургенова.
Член Союза художников РК с 1995 года. Художник-прикладник (текстиль).
Живет и работает в Алматы.
Основные работы: «Аксу» (диптих, 80х120, гобелен, ручное ткачество, шерсть, х/б, 1987). «Торжество» (гобелен, 230х180, 2006). «Туман в горах» (гобелен, 120х200, 2009). «Утро в горах» (гобелен, 120х200, 2009). «Весна» (триптих, гобелен, 220х180, 220х50, 220х50, 2013).

Разместите профиль художника
на нашем сайте:
Разместить профиль