Школьный Арий Георгиевич

Школьный Арий Георгиевич

Ұлы Отан соғысында « ГермапиядағыЖеңісі үшін» медалімен марапатталған.
Қазақстан Республикасыныц ецбек сіңірген өнер қайраткері.
27.12.1926 ж.т., Орынбор қаласында құрылысшы-инженердің отбасында дүниеге келген.
Н. В.Гоголь атындағы Алма-Ата көркемөнер училищесінде білім алған. Кескіндеме өнерінің профессоры А.М.Черкасскийдің қолында оқыған. ҚР Суретшілер Одағының мүшесі.
Алматыда тұрып жұмыс жасайды.
Негізгі туындылары: «Жайлау кеші». «Балықшылар колхозында». «Шопандар», «Көктемгі таң».

Школьный Арий Георгиевич

Награжден медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественный войне».
Заслуженный деятель искусств Республики Казахстан.
27.12.1926 г.р., в г. Оренбурге в семье инженера-строителя.
Окончил Алма-Атинское художественное училище им. Н. В. Гоголя у профессора живописи А. М. Черкасского.
Член Союза художников РК.
Живет и работает в Алматы.
Основные произведения: «Вечер на джайлау». «В рыбацком колхозе». «Чабаны» «Весеннее утро». «Чабаны».

Разместите профиль художника
на нашем сайте:
Разместить профиль