Сабитов Разах Сабитович

Сәбитов Разах Сәбитұлы

20.04.1945 ж.т., Қарағанды облысы, Ағадыр селосы.
1970 ж. Қарағанды педагогика институтын көркем — графика факультеті бойынша бітіріп шықты.
2003 ж. бері ҚР Суретшілер Одағының мүшесі. Қолөнерші.
Қарағандыда тұрып жұмыс жасайды.
Негізгіжұмыстары: «Жайлау» (90х120, ши, 2008).

Сабитов Разах Сабитович

20.04.1945 г.р., в ст. Агадырь Карагандинской области.
В 1970 г. окончил художественно-графический факультет Карагандинского педагогического института.
Член Союза художников РК с 2003 года. Прикладник.
Живет и работает в Караганде.
Основные работы: «Джайлау» (90х120, чий, 2008).

Разместите профиль художника
на нашем сайте:
Разместить профиль