Мукатов Табылды

Мұқатов Табылды

16.01.1947 ж.т., Атырау облысы, Исатай ауданынының Орпа ауылында дүниеге келген.
1968 жылы Н.В. Гоголь ат. Алма-Ата көркемсурет училищесін бітіріп шықты.
1973 жылы Львов қаласы И.В. Федоров атындағы Украина Полиграфиялық институтын бітірді.
1979 жылдан бастап ҚР Суретшілер одағының мүшесі. Графикашы. Кескіндемеші.
Алматыда тұрып жұмыс жасайды.
Негізгі жұмыстары: «Құмға сурет салушылар» (к.м.б., 85х90, 1991). «Қорқыт пен Асанқайғы» (к.м.б., 100х89, 1992). «Үш ат жайлауда» (к.м.б., 75х60, 1994). «Аяз би» (к.м.б., 130х150, 2012). «Асанқайғының желмаяны қомдауы» (к.м.б., 100х130, 2012).

Мукатов Табылды

16.01.1947 г.р., село Орпа, Атырауской области.
В 1968 году окончил Алма-Атинское Художественное училище имени Н.В.Гоголя.
В 1973 году окончил Украинский Полиграфический институт имени И.В. Федорова (г. Львов).
С 1979 года член Союза художников РК. График, живописец.
Живет и работает в Алматы.
Основные работы: «Рисующие на песке» (х.м., 85х90, 1991). «Коркыт и Асанкайгы (х.м., 100х89, 1992). «Три коня на джайляу» (х.м., 75х60,1994. «Аяз би» (Царь Мороз) (х.м., 130х150, 2012). «Асанкайгы седлает верблюда» (х.м., 100х130, 2012).

Разместите профиль художника
на нашем сайте:
Разместить профиль