Маркович Юрий Эдуардович

Маркович Юрий Эдуардович

Алматы қаласы әкімдігінің мақтау қағазымен марапатталған (2013).
10.10.1966 ж.т., Ресейдің Брянск жерінде туылды.
2001 жылы Т. Жүргенов ат. Қазақ Мемлекеттік Көркемөнер Академиясының декоративтік қолданбалы өнер факультетін.
2010 жылдан бері ҚР Суретшілер Одағының мүшесі. Өнертанушы.
2004 жылдан бері Мәдениет Басқарушылары Ассоциациясының мүшесі (Москва қаласында).
2003 жылдан бері Москвалық “Арт-менеджер” журналының Қазақстандағы және Орталық Азиядағы уәкілі.
2012 жылдан бері ТМД елдерінің “Бірегей көркем рейтингінің” Қазақстандағы уәкілі.
“Улар” арт-агенттігі мен галереясының директоры.
2011 жылдан бері ҚР Суретшілер Одағы галереясының басқарушы директоры.
Негізгі жұмыстары: 550-ден астам көркемөнер көрмелерін бастап, ұйымдастырды. Қазақстандық суретшілердің шығармашылығы жайлы мақалалары: Е.Фридлин, М.Ведерников, С.Кравцов, Г.Тагенова, т.б. Қазақстанның өнер нарығының дамуы жөніндегі мақалалары (“РБК” және “Стиль” журналдары).
“Тартылыс орталығы” (“Галерея ісі” оқулығы, Москва қаласы, “Арт- менеджмент” баспасы) мақаласы, т.б.

Маркович Юрий Эдуардович

Почетная грамота акимата г. Алматы (2013).
10.10.1966 г.р., в г.Брянск, России.
В 2001г. окончил Казахскую Государственную Художественную Академию им. Т. Жургенова, факультет ДПИ.
Член Союза Художников РК с 2010 года. Искусствовед.
Член Ассоциации менеджеров культуры (г.Москва) с 2004 года. Представитель московского журнала “Арт-менеджер” в Казахстане и Центральной Азии с 2003 года. Представитель “Единого художественного рейтинга” СНГ в Казахстане с 2012 года.
Директор арт-агентства и галереи “Улар”.
Управляющий директор галереи Союза Художников РК с 2011 года. Основные работы: Инициировал и организовал более 550 художественных выставок. Статьи о творчестве казахстанских художников: Е.Фридлин, М.Ведерников, С.Кравцов, Г.Тагенова и др. Статьи о развитии Арт-рынка Казахстана (ж-л “РБК” и “Стиль”). Статья “Центр притяжения” (Учебник “Галерейное дело”, г.Москва, изд-во “Арт- менеджмент”) и др.

Разместите профиль художника
на нашем сайте:
Разместить профиль