Кененбаев Аманкелди

Кененбаев Аманкелді

02.03.1955 ж.т., Сұлутөбе ауили, Шиелі аудани, Қызылорда облысы.
Ә. Қастеев ат. көркемөнер училищесін бітірген. Қорқыт — Ата ат. Мемлекеттік университетті бітірген. 1990 жылдан ҚР Суретшілер ОдагkHkц мүшесі. Кескіндемеші. ҚР Мәдениет министрлігінің «Мәдениет қайраткері» құрмет белгісімен марапатталған (2010).
«Астана — Бәйтерек» республикалыщ к°нкурстkн лауреаты.
Негізгіжұмыстары: «Теріскей» (60х70, к.м.б., 2013), «Тіршілік» (65х78, к.м.б., 2011), «Кеш» (54х65, к.м.б., 1994), «Жауиннан соң» (90х70, 2007), «Көңіл» (90х60, к.м.б., 2004), «Арал» (50х60, к.м.б., 2013).

Кененбаев Аманкелди

02.03.1955 г. р., Кызылординская область, Шиелинский район, село Сулутобе.
Окончил Художественное училище им. А.Кастеева, Государственный университет им. Коркыт- Ата.
Член Союза художников РК с 1990 года.
Награжден почетним знаком Министерства культуры РК «Мәдениет қайраткері» (2010).
Лауреат Республиканского конкурса «Астана-Байтерек».
Основные работы: «Терискей» (60х70, х.м., 2013), «Жизнь» (65х78, х.м 2011),
«Вечер» (54х65, х.м., 1994), «После дождя» (90х70, 2007), «Душевное состояние» (90х60, х.м., 2004), «Арал» (50х60, х.м., 2013).

Разместите профиль художника
на нашем сайте:
Разместить профиль