Калимова-Кастеева Дария Мухитовна

Калимова-Қастеева Дария Мұхитқызы

05.12.1971 ж.т., Алматы қаласы.
1991 ж. О.Таңсықбаев ат. Алматы көркемөнер училищесін бітірген.
1997 ж. Т. Жүргенов ат. ҚазҰӨА бітіріп шықты.
2007 ж. бері ҚР Суретшілер Одағының мүшесі. Қолданбалы-сәндік өнер суретшісі (гобелен).
Астанада тұрып жұмыс жасайды.

Калимова-Кастеева Дария Мухитовна

05.12.1971 г.р., г. Алматы.
В 1991 г. окончила Алматинское художественное училище им. У.Тансыкбаева.
В 1997 г. окончила КазНАИ им. Т. Жургенова.
Член Союза художников РК с 2007 года. ДПИ (гобелен). Живет и работает в г.Астане.

Разместите профиль художника
на нашем сайте:
Разместить профиль