Гулиев Шамиль Мажитович

Гулиев Шамиль Мажитович

Президенттік стипендия иегарі (1999).
«Мәдениет саласының үздігі» құрмет белгісі (2013).
25.04.1960 ж.т., Нальчик қаласында (Кабардино-Балкария) дүниеге келген.
1979 ж. Н.В.Гоголь атындағы Алматы көркемөнер училищесін бітірді.
1992 ж. Т.Жүргенов атындағы Алматы Мемлекеттік Театр және Көркемөнер институтын аяқтады.
2002 ж. «Қазақстан кәделері» халықаралық көрмесінің үшінші премиясымен марапатталды; Алматы, Қазақстан.
1998 ж. бері ҚР Суретшілер Одағының мүшесі. График. Кескіндемеші. Мүсінші.
Негізгі туындылары: «Біз сені ұмытпаймыз» (2000), «Тураннның почта маркілері» сериясы (аралас техника, 2004).

Гулиев Шамиль Мажитович

Лауреат Президентской стипендии (1999).
«Мәдениет саласыныц үздігі» құрмет белгісі (2013).
25.04.1960 г.р., г. Нальчик, Кабардино-Балкария.
В 1979 г. окончил Алматинское художественное училище им. Гоголя.
В 1992 г. окончил Алматинский Государственный театрально-художественный институт им. Жургенова.
2002 г. Награжден Третьей премией Международного Жюри на выставке «Сувенир Казахстана» (Алматы, Казахстан).
Член Союза художников РК с 1998 года. График. Живописец.
Скульптор.
Основные работы: Серия “Когда казахи были мореплавателями” (см.техн., 1999) . Серия “Почтовые марки Турана” (см.техн., 2004). «Мы помним тебя» 2000.

Разместите профиль художника
на нашем сайте:
Разместить профиль