Баширов Сержан Муратович

Бәшіров Сержан Мұратұлы

«Мәдениет саласының үздігі» құрмет белгісі (2013).
29.08.1964 ж.т., Шығыс — Қазақстан облысы, Тарбағатай ауданы, Ақжар ауылы.
1984 ж. Н.В.Гоголь ат. Алматы көркемсүрет училищесін бітірді.
1991 ж. Т.Жүргенев ат. Алматы театр-көркемөнер институтын бітірді.
Қазақстан дизайнерлер одағының мүшесі.
1998 ж. Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі. Сәндік-қолданбалы өнер суретшісі (зергер).
Негізгі жұмыстары: Алтай (күміс, көгілдір ақық, сердолик, 2007).
Екі аяқты күйме арба (күміс, сүйек, жез, сердолик, көк тас, агат, 2008). Біржан әндері (триптих, күміс, жез, сүйек, сердолик, 2010). Керуен (триптих, мыс, күміс, тері, 2008).

Баширов Сержан Муратович

«Мәдениет саласының үздігі» құрмет белгісі (2013).
29.08.1964 г.р., с.Акжар, Тарбагатайский район, Восточно¬Казахстанская область.
В 1984 г. окончил Алматинское художественное училище им.Н.В.Гоголя.
В 1991 г. окончил Алматинский Государственный театрально¬художественный институт им.Т.Жургенова.
Член Союза художников РК с 1998 года. Прикладник (ювелир).
Основные работы: Алтай (серебро, бирюза, сердолик, 2007). Колесница (серебро, кость, латунь, сердолик, лазурит, агат, 2008). Песни Биржана (триптих, серебро, латунь, кость, сердолик, 2010). Караван (триптих, медь, серебро, кожа, 2008).

Разместите профиль художника
на нашем сайте:
Разместить профиль